آواکسل - ارسال پیام صوتی در اکسل

آواکسل؛ ارسال پیام صوتی در اکسل

اگر به یاد داشته باشید در بروزرسانی های قبلی آواتل سرویسی را با نام آواخوان معرفی کردیم که به وسیله ی این سرویس میتوانستید متن های خود را به صوت تبدیل کنید. حالا در جدیدترین بروزرسانی آواتل سرویسی توسط تیم توسعه آواتل با نام آواکسل اضافه شده است که این سرویس نوعی افزونه اکسل می باشد […]