پیام صوتی چیست؟!

امروز قصد داریم به بررسی و مفهوم پیام صوتی بپردازیم، اما قبل از این کار کلمه پیام رو بررسی میکنیم تا کاملا با مفهوم این دو کلمه در کنار هم آشنا بشیم.

پیام؛ در واقع همان چیزی است که ما در روابط روزانه خود به یکدیگر منتقل می کنیم. از گفتار و رفتار گرفته تا نگاه ها و اشارات ما، چه در روابط حضوری و چه مجازی و…

مهم ترین اصل یک پیام محتوا و نحوه ارائه آن است که هر کدام تاثیر بسزایی در انتقال پیام و ایجاد ارتباط دارند.

حال که با مفهموم کلی کلمه پیام آشنا شدیم به بررسی پیام صوتی میبپردازیم.

پیام صوتی چیست؟!

پیام صوتی در واقع محتوایی است که به صورت صوت ارائه می شود، این صوت میتواند گفتگو حضوری دو یا چند نفر باشد، می تواند تماس تلفنی باشد و یا حتی صدایی باشد که از قبل ضبط شده و برای دیگران از راه های مختلف ارسال می شود.

در ارائه یک پیام صوتی باید به چند موضوع اساسی توجه کرد، مواردی مثل تن صدا، لحن بیان، ادبیات محتوا و… که با در نظر گرفتن این مطالب می توان یک پیام صوتی خوب تولید کرد.

گاهی این پیام های صوتی با اهداف خواست ایجاد می شوند. اهدافی مثل گفتگو و ایجاد ارتباط، اطلاع رسانی، تبلیغات و… که هر یک به خودی خود مباحثی جذاب و مهم هستند.

نویسنده مطلب: آواتل

مدیرعامل و بنییان گذار آواتل