پیام صوتی چیست؟

پیام صوتی آواتل

پیامک صوتی امکانی جدید در دنیای فناوری اطلاعات برای خبررسانی و ارتباط‌گیری ست. پیامک صوتی این امکان را فراهم می‌کند تا یک فایل صوتی از پیش ضبط شده به تلفن همراه یا ثابت مخاطبان ارسال شود. تلفن‌ها زنگ می‌خورد و پیام ضبط شده برای همه مخاطبان پخش می‌شود.

پیامک صوتی علاوه بر خبررسانی در قالب ارسال پیام‌های صوتی، قادر است تا یک نظرسنجی ۹گزینه‌ای را ایجاد و مدیریت کند. نتایج این نظرسنجی بصورت آنلاین برای فرستنده آن قابل مشاهده و ارزیابی است.

با پیامک صوتی می‌توان در کمترین زمان بیشترین تاثیرگذاری را داشت.  این شرکت قادر است تا در هردقیقه به هزار نفر پیامک صوتی ارسال کند و این به معنای اثرگذاری انبوه پیامک‌های صوتی در جامعه مخاطبان هدف است.                                

مدت زمان گویش و ادا کردن یک واحد پیامک متنی معمولی چیزی در حدود ۵ ثانیه است که همین عدد مبنای واحد پالس‌های پیامک صوتی قرار گرفته است.