نرخ موفقیت تماس یا ASR

asr-laptop-image

نرخ موفقیت تماس نسبت به درصد حجم ارسال تماس ها را در علوم مخابراتی ASR گویند. این نرخ در سیستم های کنترل و نظارت بر مکالمات بسیار حائز اهمیت می باشد. شما باید آن ها را درک کرده و در انتخاب ارائه دهنده هایتان کاملا به کار گیرید.

ASR در واقع درصد تماس های متصل شده ی موفق نسبت به تعداد کوشش هایی است که برای تماس انجام شده است (همینطور می توان از آن بعنوان نرخ تکمیل شدن تماس نیز نام برد):

درصد ASR = (تعداد کل تماس های پاسخ داده شده \ تعداد کل تماس ها ) * ۱۰۰

مقادیر آن باید چگونه باشد؟

مقدار ASR باید حداقل ۴۰-۵۰ درصد باشد ، و هر مقدار بالای ۶۰ درصد نشان دهنده ی کیفیت عالی سرویس خواهد بود.
بالا بودن مقدار ASR نشانگر اپراتوری قابل اعتماد بوده ، چرا که نشان می دهد بیشتر تماس های انجام شده پاسخ داده شده است.

مقدار پایین  آن نشانگر چیست؟

مقدارهای پایین ASR می تواند به دلایل زیر باشد:

•  رفتار کاربر
•  مشغول بودن خطوط مقصد
•  جمع شدگی انتهای سوییچ
•  ظرفیت کم زیر ساخت
•  عدم توان اپراتور در انتقال و توزیع حجم عظیم تماس

توجه به رفتار کاربر:
از آنجایی که سیگنال مشغولی، عدم دسترسی و سایر نپذیرفتن ها توسط شماره ی مورد تماس ، بعنوان نقصان به شمار می رود، مقدار ASR محاسبه شده وابسته به رفتار کاربر تغییر می کند:
ASR یک استاندارد صنعتی جهت اندازه گیری کیفیت شبکه است. اگر یک تماس پاسخ داده نشود ، با وجود اینکه شبکه دچار مشکلی نشده است، مقدار ASR بدلیل این تماس ناکامل کاهش می یابد، و در پی آن میزان کیفیت پایین خواهد بود. از آنجا که به ازای یک ساعت مشخص در روز، درصد تماس های بی پاسخ همیشه یکسان است، از روزی به روز دیگر، این انحراف میانگین گرفته می شود.

در زیر نمونه ای از مقادیر ASR را مشاهده میکنید:

0513

0911

نویسنده مطلب: آواتل

مدیرعامل و بنییان گذار آواتل